020 7690 660 tilaus@jrwood.fi

Kunnostusmaalausohje

KUNNOSTUSMAALAUSOHJE

Puu-ulkoverhouksen kunto tulee tarkistaa vuosittain. Jos huomaat vaurioita, selvitä niiden syy. Julkisivun rakenteelliset puutteet on syytä korjata mahdollisimman nopeasti. Jos maalipinta on ehjä, mutta likainen tai homehtunut, puhdista se esimerkiksi BIOKLEEN levä- ja homepesuliuoksella. Korjaa mahdolliset maalipinnan vauriot samalla maalilla, jolla teit alkuperäisen pintamaalauksen.

Normaali kunnostusmaalaus ohjeiden mukaan asennetulle ja pintamaalatulle ulkoverhoustuotteille tarvitaan 10 – -20 vuoden välein.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalattavan puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli + 5º C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Vältä maalausta suorassa auringonpaisteessa.

Kunnostusmaalausohje (vaurioitumisaste 3):

1 Harjaa ulkoverhouksen pinnat puhtaaksi pölystä ja liasta.
2 Poista mahdollinen pihka teräslastalla.
3 Pese likaiset ja homehtuneet pinnat Homepesuliuoksella.
4 Poista irtoava maali kaavinraudalla ja harjaa hiontapöly pois.
5 Poista huonokuntoinen puuaines.
6 Pohjusta puupuhtaat pinnat WOODEX-kyllästeellä.
7 Suojaa ruostuvat metalliosat Ferrex-ruosteenestopohjamaalilla.
8 Pohjakäsittele WOODEX-kyllästeellä käsitellyt kohdat Nordica pohjamaalilla.
9 Pintamaalaa julkisivu 1-2 kertaa alkuperäisellä pintamaalilla.
10 Jatka puu-ulkoverhouksen kunnon tarkistusta vuosittain ja seuraa huoltoohjeita.

Standardien SFS-EN ISO 4628 ja SFS-EN ISO 2409 avulla maalipinnan kunto jaetaan kuuteen vaurioitumisasteeseen 0…5. Vaurioitumisasteen ollessa 0…1 käsittelyksi riittää pinnan pesu ja ylimaalaus pintamaalilla. Normaali kunnostusmaalaus tehdään, kun vaurioitumisaste on 3. Tällöin pinta pestään ja irronnut maali poistetaan. Vaurioituneet kohdat pohjamaalataan, jonka jälkeen pinta ylimaalataan pintamaalilla. Kun vaurioitumisaste on 4…5, poistetaan kaikki maali ja pinta maalataan uudelleen.